Nowy nr rachunku

Informujemy wszystkich klientów o zmianie numeru rachunku.
Wszystkie wpłaty prosimy kierować na rachunek mBank 64 1140 2004 0000 3102 7838 4700